“Velemojstrov spomin”

Igra Spomin iz 40 parov (80kosov) akvarelnih miniaturc

Primeri iz “Velemojstrovega spomina” spodaj. Dodatne primere akvarelnih miniaturc lahko vidite na tej pletni strani pod “dnevnik nekega miniaturista”

1.Naklada: 300 (2017)

2.Naklada: 1000 (2020)

Copyright Mirko Malle, samozaložba,

Tisk: “Druck-reif” Celovec, Avstrija, Albert Boštjančič (sponzorirano)

Izdelava: “Jagraf d.o.o.” Trboje 124, 4000 Kranj