• Slovenščina
  • Deutsch
  • English

Te risbe so nekakšni „portreti“ glasbenih del.
Linija, ki se „sprehaja“ po papirju, ima prav tako kot glasba časovno komponento. Tako lahko povzame glasbeno dogajanje, denimo ritem in dinamiko.
Glede na lego na papirju lahko sugerira nizke ali visoke tone ter z različnimi kretnjami/gibi interpretira različne instrumente …
svinčnik na papirju, 29,7 x 42 cm, 2010